Kwasy

 1. Wzory i nazwy kwasów
 2. Kwasy beztlenowe
 3. Kwas siarkowy(VI) i kwas siarkowy(IV) – kwasy tlenowe siarki
 4. Przykłady innych kwasów tlenowych
 5. Proces dysocjacji jonowej kwasów
 6. Porównanie właściwości kwasów
 7. Odczyn roztworów – skala pH
 8. Wzory i nazwy soli
 9. Proces dysocjacji jonowej soli
 10. Reakcje zobojętniania
 11. Reakcje metali z kwasami
 12. Reakcje tlenków metali z kwasami
 13. Reakcje wodorotlenków metali z tlenkami niemetali
 14. Reakcje strąceniowe
 15. Inne reakcje otrzymywania soli
 16. Porównanie właściwości soli i ich zastosowań
  POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM

Związki węgla z wodorem

 1. Naturalne źródła węglowodorów
 2. Szereg homologiczny alkanów
 3. Metan i etan
 4. Porównanie właściwości alkanów i ich zastosowań
 5. Szereg homologiczny alkenów. Eten
 6. Szereg homologiczny alkinów. Etyn
 7. Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów
  POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM

Pochodne węglowodorów

 1. Szereg homologiczny alkoholi
 2. Metanol i etanol – alkohole monohydroksylowe
 3. Glicerol – alkohol polihydroksylowy
 4. Porównanie właściwości alkoholi
 5. Szereg homologiczny kwasów karboksylowych
 6. Kwas metanowy
 7. Kwas etanowy
 8. Wyższe kwasy karboksylowe
 9. Porównanie właściwości kwasów karboksylowych
 10. Estry
 11. Aminokwasy
  POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM

Substancje o znaczeniu biologicznym

 1. Tłuszcze
 2. Białka
 3. Sacharydy
 4. Glukoza i fruktoza – monosacharydy
 5. Sacharoza – disacharyd
 6. Skrobia i celuloza – polisacharydy
  POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM