KLASA 7

SZKOŁA PODSTAWOWA


MATEMATYKA

Procenty

DZIAŁ II Z PODRĘCZNIKA SZKOLNEGO WYDAWNICTWA GWO

4. Obliczanie procentu danej liczby

Powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem


CHEMIA

Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych.

DZIAŁ IV Z PODRĘCZNIKA SZKOLNEGO WYDAWNICTWA NOWA ERA

25. RÓWNIANIA REAKCJI CHEMICZNYCH

26. PRAWO ZACHOWANIA MASY


JĘZYK ANGIELSKI

Unit 7

ZGODNIE Z PODRĘCZNIKIEM SZKOLNYM WYDAWNICTWA NOWA ERA

0 CONDITIONAL. ZEROWY OKRES WARUNKOWY.
1 AND 2 CONDITIONALS. 1 i 2 OKRES WARUNKOWY.