KLASA 8

SZKOŁA PODSTAWOWA


MATEMATYKA

Wyrażenia algebraiczne i równania

DZIAŁ II Z PODRĘCZNIKA SZKOLNEGO WYDAWNICTWA GWO

2. Równania

Powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem


CHEMIA

Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych.

DZIAŁ IV Z PODRĘCZNIKA SZKOLNEGO WYDAWNICTWA NOWA ERA

Szereg homologiczny alkanów

Szereg homologiczny alkinów


ANGIELSKI

Unit 6

ZGODNIE Z PODRĘCZNIKIEM SZKOLNYM WYDAWNICTWA NOWA ERA

2. Past Simple, Past Contiunuous. Czasy Past Simple i Past Continuous

3. Used to/would. Be used to/get used to. Wyrażenia z used to i would– mieć w zwyczaju.