To było w klasie siódmej

Siły i ruch
Właściwości materii
Energia i termodynamika

I Elektrostatyka

 1. Elektryzowanie ciał
 2. Budowa atomu. Jednostka ładunku elektrycznego
 3. Przewodniki i izolatory
 4. Elektryzowanie przez dotyk
 5. Elektryzowanie przez indukcję

II Prąd elektryczny

 1. Prąd elektryczny. Napięcie elektryczne i natężenie prądu
 2. Pomiar natężenia prądu i napięcia elektrycznego
 3. Opór elektryczny
 4. Praca i moc prądu elektrycznego
 5. Użytkowanie energii elektrycznej

III Magnetyzm

 1. Bieguny magnetyczne
 2. Właściwości magnetyczne przewodnika z prądem
 3. Elektromagnes – budowa, działanie, zastosowanie
 4. Oddziaływanie magnetyczne a silnik elektryczny

IV Drgania i fale

 1. Ruch drgający
 2. Wykres ruchu drgającego. Przemiany energii
 3. Fale mechaniczne
 4. Fale dźwiękowe
 5. Wysokość i głośność dźwięku
 6. Fale elektromagnetyczne

V Optyka

 1. Światło i jego właściwości
 2. Zjawiska cienia i półcienia
 3. Odbicie i rozproszenie światła
 4. Zwierciadła
 5. Obrazy tworzone przez
 6. Zjawisko załamania światła
 7. Soczewki
 8. Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek