Instrukcja usunięcia konta w aplikacji „ZDAY”

Otwarcie panelu użytkownika:
By wejść do panelu użytkownika, użytkownik musi kliknąć tekst „Twój poziom”, który znajduje się  w prawym górnym rogu.

Otwarcie ustawień konta:
Po wejściu w panel użytkownika, użytkownik musi przejść do ustawień konta. W prawym górnym rogu ekranu znajduje się ikona koła zębatego, jest to symbol ustawień konta. Po kliknięciu w tą ikonę, użytkownik zostanie przeniesiony do ustawień konta.

Znalezienie opcji usuwania konta:
Opcja „Usuń swoje konto” jest umieszczona na samym dole listy dostępnych opcji. 

Usunięcie konta:
Po kliknięciu w opcję „Usuń swoje konto” użytkownikowi wyświetla się komunikat, w którym
potwierdza swoją decyzję poprzez kliknięcie “Tak, usuń moje konto”.
Po usunięciu konta, użytkownikowi wyświetla się informacja o udanym usunięciu konta.