UNIT 1:

 1. Numbers. Dates. Months. Nationalities. Liczby. Daty. Miesiące. Narodowości.
 2. Family. Rodzina.
 3. Form – Writing. Formularz.

UNIT 2:

 1. Człowiek. Human. Personality and appearance. Osobowość i wygląd.
 2. Informal letter – Writing. List nieformalny.

UNIT 3:

 1. Technology. Technologia.
 2. Parties. Phrasal verbs. Imprezy.
 3. Present Progressive. Wyrażanie przyszłości w czasie Present Progressive.
 4. Prepositions. Przyimki.
 5. Poster – Writing. Plakat.

UNIT 4:

 1. Household chores. Obowiązki domowe.
 2. Shopping. Money. Food. Zakupy. Pieniądze. Jedzenie.
 3. „Be going to” and Future Simple. Wyrażanie przyszłości. Czas Future Simple i “to be going to” – zamierzać.
 4. Informal e-mail- Writing. Mail nieformalny.

UNIT 5:

 1. Homes and rooms. Rodzaje domów i pomieszczeń.  
 2. Home equipment. Furniture. Wyposażenie domu. Sprzęt.
 3. Possessive prounouns. Zaimki dzierżawcze. 
 4. Note – Writing. Notatka.

UNIT 6:

 1. Places in town. Giving directions. Miejsca w mieście. Wskazówki dojazdu.
 2. Town and country. Miasto i wieś.
 3. Demonstratives. Zaimki wskazujące.
 4. Formal e-mail – Writing. E-mail formalny.

Unit 7:

 1. Hobbies. Zainteresowania.
 2. 0 Conditional. Zerowy okres warunkowy.
 3. 1 and 2 Conditionals. 1 i 2 okres warunkowy.
 4. Gerunds and infinitives. Czasowniki z końcówka -ing i „to”.
 5. Advert – Writing. Reklama.

Unit 8:

 1. Sports. Sporty.
 2. Modal verbs. Czasowniki modalne.
 3. Blog – Writing. Blog.