Kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy

Iryna Bezushko

Курс польської мови для українців

1. Діалог, Привітання, Прощання

2. Фонетика – Алфавіт

3. Числа, Дні тижня, Місяці, Пори року, Дієслово «Бути»

4. Іменники

5. Держави

6. Прикметники

7. Дієслова


Kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy – wprowadzenie


1. Dialog, Powitanie i pożegnanie


2. Fonetyka – alfabet


3. Liczebniki, Dni tygodnia, Miesiące, Pory roku, Czasownik “BYĆ”


4. Rzeczowniki  


5. Państwa


6. Przymiotniki


7. Czasowniki