MATEMATYKA PO PROSTU

Materiały edukacyjne w formie lekcji wideo.
DARMOWY DOSTĘP na cały rok szkolny 2022/23

Program Edukacyjny
„Matematyka Po Prostu”
jest niezbędnym narzędziem wspierającym uczniów klas 7 i 8 w zrozumieniu matematyki i powtórce przed egzaminem 8-klasisty

Celem programu jest zminimalizowanie problemów powstałych na skutek pandemii, nauczania zdalnego, jak również narastających zaległości przez cały okres edukacji matematycznej w szkole podstawowej.

SPRAWDŹ, CZY MATEMATYKA PO PROSTU JEST DLA TWOJEGO DZIECKA

Czy Twoje dziecko

1. Miewa trudności ze zrozumieniem matematyki?

2. Czasem potrzebuje pomocy przy nauce?

3. Bywa że stresuje się sprawdzianami i kartkówkami?

4. Zdarza mu się otrzymać słabszą ocenę?

5. Miewa trudności z samodzielnym rozwiązywaniem zadań?

6. Czasami nie rozumie treści z podręcznika?

7. Bywa, że brak mu motywacji do nauki?

8. Zdarza mu się poświęcać więcej czasu na matematykę, niż na inne przedmioty?

A czy Tobie
zdarza się

9. Poświęcać czas na pomoc dziecku w nauce matematyki?

10. Stresować wynikiem dziecka na egzaminie 8-klasisty?

Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „TAK” na co najmniej 7 z powyższych pytań,
to MATEMATYKA PO PROSTU jest właśnie dla Ciebie i Twojego dziecka!

Udział w programie jest DARMOWY i daje Państwa dziecku wsparcie w zakresie matematyki, która jest obligatoryjnym przedmiotem na egzaminie ósmoklasisty i jednocześnie generuje największe trudności. 

ZOBACZ JAK WYGLĄDAJĄ LEKCJE WIDEO MATEMATYKA PO PROSTU

KLASA 7: Mnożenie i dzielenie liczb dodatnich

KLASA 8: Przekształcenia algebraiczne

Sprawdź,
co zyska Twoje dziecko wraz
z dostępem do „Matematyka
Po Prostu”

Ponad 100 lekcji wideo

Poprawa ocen na sprawdzianach i kartkówkach

Treści przyjazne dla uczniów z dysleksją

Nawet 5-krotnie szybsza nauka

Treści zgodne w 100% z podręcznikami szkolnymi

Nauka dokładnie tego, co jest wymagane przez nauczyciela

Lepsze zrozumienie materiału objętego podstawą programową

Pełny zakres tematów z 7 i 8 klasy

Powtórzenie przed egzaminem 8-klasisty

Lepszy wynik na egzaminie

Sprawdź wszystkie działy i tematy dostępne na platformie.
Maksymalnie intuicyjna nawigacja:
KLASA – PRZEDMIOT – DZIAŁ – TEMAT w formie lekcji wideo

MATEMATYKA, KLASA 7

63 lekcji wideo

1. LICZBY
 1. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych
 2. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników
 3. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich
 4. Mnożenie i dzielenie liczb dodatnich
 5. Wyrażenia arytmetyczne
 6. Działania na liczbach dodatnich i ujemnych
 7. Oś liczbowa. Odległość liczb na osi liczbowej
 8. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
2. PROCENTY
 1. Procenty i ułamki
 2. Diagramy procentowe
 3. Jaki to procent?
 4. Obliczanie procentu danej liczby
 5. Podwyżki i obniżki
 6. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent
 7. O ile procent więcej, o ile mniej. Punkty procentowe
 8. Obliczenia procentowe
 9. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
3. FIGURY GEOMETRYCZNE
 1. Proste i odcinki
 2. Kąty
 3. Trójkąty
 4. Przystawanie trójkątów
 5. Czworokąty
 6. Wielokąty foremne
 7. Pole prostokąta. Jednostki pola
 8. Pola wielokątów
 9. Układ współrzędnych
 10. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
4. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE
 1. Do czego służą wyrażenia algebraiczne?
 2. Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych
 3. Jednomiany
 4. Sumy algebraiczne
 5. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
 6. Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne
 7. Mnożenie sum algebraicznych
 8. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
5. RÓWNANIA
 1. Do czego służą równania?
 2. Liczby spełniające równania
 3. Rozwiązywanie równań
 4. Zadania tekstowe
 5. Procenty w zadaniach tekstowych
 6. Przekształcanie wzorów
 7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
6. POTĘGI
 1. Potęga o wykładniku naturalnym
 2. Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach
 3. Potęgowanie potęgi
 4. Potęgowanie iloczynu i ilorazu
 5. Działania na potęgach
 6. Notacja wykładnicza
 7. Notacja wykładnicza (cd.)
 8. Pierwiastki
 9. Działania na pierwiastkach
 10. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
7. GRANIASTOSŁUPY
 1. Przykłady graniastosłupów
 2. Siatki graniastosłupów. Pole powierzchni
 3. Objętość prostopadłościanu. Jednostki objętości
 4. Objętość graniastosłupa
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
8. STATYSTYKA
 1. Odczytywanie danych statystycznych
 2. Co to jest średnia?
 3. Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych
 4. Zdarzenia losowe
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM

MATEMATYKA, KLASA 8

49 lekcji wideo

1. LICZBY I DZIAŁANIA
 1. System rzymski
 2. Własności liczb naturalnych
 3. Porównywanie liczb
 4. Działania na liczbach
 5. Działania na potęgach i pierwiastkach
 6. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA
 1. Przekształcenia algebraiczne
 2. Równania
 3. Proporcje
 4. Wielkości wprost proporcjonalne
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
3. FIGURY GEOMETRYCZNE NA PŁASZCZYŹNIE
 1. Trójkąty i czworokąty
 2. Twierdzenie Pitagorasa
 3. Zastosowania twierdzenia Pitagorasa
 4. Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego
 5. Trójkąty o kątach 90◦, 45◦, 45◦ oraz 90◦, 30◦, 60◦
 6. Odcinki w układzie współrzędnych
 7. Dowodzenie w geometrii
 8. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
4. ZASTOSOWANIA MATEMATYKI
 1. Obliczenia procentowe
 2. Zmiana o dany procent. Lokaty bankowe
 3. VAT i inne podatki
 4. Czytanie diagramów
 5. Podział proporcjonalny
 6. Obliczanie prawdopodobieństw
 7. Odczytywanie wykresów
 8. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
5. GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY
 1. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa
 2. Odcinki w graniastosłupach
 3. Rodzaje ostrosłupów
 4. Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni
 5. Objętość ostrosłupa
 6. Odcinki w ostrosłupach
 7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
6. SYMETRIE
 1. Symetria względem prostej
 2. Oś symetrii figury
 3. Symetralna odcinka
 4. Dwusieczna kąta
 5. Symetria względem punktu
 6. Środek symetrii figury
 7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
7. KOŁA I OKRĘGI
 1. Styczna do okręgu
 2. Wzajemne położenie dwóch okręgów
 3. Liczba π. Długość okręgu
 4. Pole koła
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
8. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA
 1. Ile jest możliwości?
 2. Obliczanie prawdopodobieństw (cd.)
 3. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM

MATEMATYKA PO PROSTU

Zarejestruj się i otrzymaj za darmo pełny dostęp do ponad 100 lekcji wideo
z MATEMATYKI dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej.

Program „Matematyka Po Prostu” realizowany jest w ramach
Platformy Edukacyjnej ZDAY przez Polski Instytut Edukacji

PARTNERZY PROJEKTU:

2022 Zday.pl. All Rights Reserved.