MATEMATYKA PO PROSTU

Materiały edukacyjne w formie lekcji wideo.
DARMOWY DOSTĘP na cały rok szkolny 2022/23

Program Edukacyjny
„Matematyka Po Prostu”
jest niezbędnym narzędziem wspierającym uczniów klas 7 i 8 w zrozumieniu matematyki i powtórce przed egzaminem 8-klasisty

Celem programu jest zminimalizowanie problemów powstałych na skutek pandemii, nauczania zdalnego, jak również narastających zaległości przez cały okres edukacji matematycznej w szkole podstawowej.

SPRAWDŹ, CZY MATEMATYKA PO PROSTU JEST DLA TWOJEGO DZIECKA

Czy Twoje dziecko

1. Miewa trudności ze zrozumieniem matematyki?

2. Czasem potrzebuje pomocy przy nauce?

3. Bywa że stresuje się sprawdzianami i kartkówkami?

4. Zdarza mu się otrzymać słabszą ocenę?

5. Miewa trudności z samodzielnym rozwiązywaniem zadań?

6. Czasami nie rozumie treści z podręcznika?

7. Bywa, że brak mu motywacji do nauki?

8. Zdarza mu się poświęcać więcej czasu na matematykę, niż na inne przedmioty?

A czy Tobie
zdarza się

9. Poświęcać czas na pomoc dziecku w nauce matematyki?

10. Stresować wynikiem dziecka na egzaminie 8-klasisty?

Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „TAK” na co najmniej 7 z powyższych pytań,
to MATEMATYKA PO PROSTU jest właśnie dla Ciebie i Twojego dziecka!

Udział w programie jest DARMOWY i daje Państwa dziecku wsparcie w zakresie matematyki, która jest obligatoryjnym przedmiotem na egzaminie ósmoklasisty i jednocześnie generuje największe trudności. 

ZOBACZ JAK WYGLĄDAJĄ LEKCJE WIDEO MATEMATYKA PO PROSTU

KLASA 7: Mnożenie i dzielenie liczb dodatnich

KLASA 8: Przekształcenia algebraiczne

Sprawdź,
co zyska Twoje dziecko wraz
z dostępem do „Matematyka
Po Prostu”

Ponad 100 lekcji wideo

Poprawa ocen na sprawdzianach i kartkówkach

Treści przyjazne dla uczniów z dysleksją

Nawet 5-krotnie szybsza nauka

Treści zgodne w 100% z podręcznikami szkolnymi

Nauka dokładnie tego, co jest wymagane przez nauczyciela

Lepsze zrozumienie materiału objętego podstawą programową

Pełny zakres tematów z 7 i 8 klasy

Powtórzenie przed egzaminem 8-klasisty

Lepszy wynik na egzaminie

Sprawdź wszystkie działy i tematy dostępne na platformie.
Maksymalnie intuicyjna nawigacja:
KLASA – PRZEDMIOT – DZIAŁ – TEMAT w formie lekcji wideo

MATEMATYKA, KLASA 7

63 lekcji wideo

1. LICZBY
 1. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych
 2. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników
 3. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich
 4. Mnożenie i dzielenie liczb dodatnich
 5. Wyrażenia arytmetyczne
 6. Działania na liczbach dodatnich i ujemnych
 7. Oś liczbowa. Odległość liczb na osi liczbowej
 8. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
2. PROCENTY
 1. Procenty i ułamki
 2. Diagramy procentowe
 3. Jaki to procent?
 4. Obliczanie procentu danej liczby
 5. Podwyżki i obniżki
 6. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent
 7. O ile procent więcej, o ile mniej. Punkty procentowe
 8. Obliczenia procentowe
 9. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
3. FIGURY GEOMETRYCZNE
 1. Proste i odcinki
 2. Kąty
 3. Trójkąty
 4. Przystawanie trójkątów
 5. Czworokąty
 6. Wielokąty foremne
 7. Pole prostokąta. Jednostki pola
 8. Pola wielokątów
 9. Układ współrzędnych
 10. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
4. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE
 1. Do czego służą wyrażenia algebraiczne?
 2. Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych
 3. Jednomiany
 4. Sumy algebraiczne
 5. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
 6. Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne
 7. Mnożenie sum algebraicznych
 8. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
5. RÓWNANIA
 1. Do czego służą równania?
 2. Liczby spełniające równania
 3. Rozwiązywanie równań
 4. Zadania tekstowe
 5. Procenty w zadaniach tekstowych
 6. Przekształcanie wzorów
 7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
6. POTĘGI
 1. Potęga o wykładniku naturalnym
 2. Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach
 3. Potęgowanie potęgi
 4. Potęgowanie iloczynu i ilorazu
 5. Działania na potęgach
 6. Notacja wykładnicza
 7. Notacja wykładnicza (cd.)
 8. Pierwiastki
 9. Działania na pierwiastkach
 10. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
7. GRANIASTOSŁUPY
 1. Przykłady graniastosłupów
 2. Siatki graniastosłupów. Pole powierzchni
 3. Objętość prostopadłościanu. Jednostki objętości
 4. Objętość graniastosłupa
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
8. STATYSTYKA
 1. Odczytywanie danych statystycznych
 2. Co to jest średnia?
 3. Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych
 4. Zdarzenia losowe
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM

MATEMATYKA, KLASA 8

49 lekcji wideo

1. LICZBY I DZIAŁANIA
 1. System rzymski
 2. Własności liczb naturalnych
 3. Porównywanie liczb
 4. Działania na liczbach
 5. Działania na potęgach i pierwiastkach
 6. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA
 1. Przekształcenia algebraiczne
 2. Równania
 3. Proporcje
 4. Wielkości wprost proporcjonalne
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
3. FIGURY GEOMETRYCZNE NA PŁASZCZYŹNIE
 1. Trójkąty i czworokąty
 2. Twierdzenie Pitagorasa
 3. Zastosowania twierdzenia Pitagorasa
 4. Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego
 5. Trójkąty o kątach 90◦, 45◦, 45◦ oraz 90◦, 30◦, 60◦
 6. Odcinki w układzie współrzędnych
 7. Dowodzenie w geometrii
 8. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
4. ZASTOSOWANIA MATEMATYKI
 1. Obliczenia procentowe
 2. Zmiana o dany procent. Lokaty bankowe
 3. VAT i inne podatki
 4. Czytanie diagramów
 5. Podział proporcjonalny
 6. Obliczanie prawdopodobieństw
 7. Odczytywanie wykresów
 8. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
5. GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY
 1. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa
 2. Odcinki w graniastosłupach
 3. Rodzaje ostrosłupów
 4. Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni
 5. Objętość ostrosłupa
 6. Odcinki w ostrosłupach
 7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
6. SYMETRIE
 1. Symetria względem prostej
 2. Oś symetrii figury
 3. Symetralna odcinka
 4. Dwusieczna kąta
 5. Symetria względem punktu
 6. Środek symetrii figury
 7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
7. KOŁA I OKRĘGI
 1. Styczna do okręgu
 2. Wzajemne położenie dwóch okręgów
 3. Liczba π. Długość okręgu
 4. Pole koła
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM
8. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA
 1. Ile jest możliwości?
 2. Obliczanie prawdopodobieństw (cd.)
 3. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM

MATEMATYKA PO PROSTU

Zarejestruj się i otrzymaj za darmo pełny dostęp do ponad 100 lekcji wideo
z MATEMATYKI dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej.

Program „Matematyka Po Prostu” realizowany jest w ramach
Platformy Edukacyjnej ZDAY przez Polski Instytut Edukacji

PARTNERZY PROJEKTU:

Najczęściej zadawane pytania:

1. Co zrobić jeśli nie mogę zalogować się do Programu Matematyka Po Prostu?

Przyczyn nieudanego logowania może być kilka.

 • jeśli już wcześniej logowałaś/eś się poprawnie to sprawdź, czy tym razem nie masz włączonego Caps Lock (wielkie litery)
 • jeśli jest to Twoje pierwsze logowanie to:
  • upewnij się, że chwilę po rejestracji otrzymałaś/eś wiadomość mailową o tytule TWOJE DANE DO LOGOWANIA (nadawca ZDAY). Wiadomość mailowa może znajdować się w spamie, ofertach lub innym folderze/podfolderze poczty, z której korzystasz.
  • jeśli otrzymałaś/eś powyższą wiadomość kliknij w link w niej podany i ustaw własne hasło, którym będziesz posługiwać się podczas logowania w Programie Matematyka Po Prostu. Po ustaleniu własnego hasła, możesz już logować się.
  • jeśli nie otrzymałaś/eś wiadomości mailowej „TWOJE DANE DO LOGOWANIA” – kliknij w ZALOGUJ SIĘ, a następnie w NIE PAMIĘTASZ HASŁA?. Otrzymasz drogą mailową link do resetowania i ustalenia nowego hasła.

W przypadku problemów technicznych zawsze możesz skontaktować się z nami: kontakt@zday.pl

2. Co zrobić jeśli link do ustalenia własnego/nowego hasła wygasł?

Wszystkie linki służące ustalaniu/zmianie haseł mają krótką datę ważności, dlatego jeśli po dłuższym czasie chcesz ustawić własne hasło do Programu Matematyka Po Prostu, może okazać się, że link, który otrzymałaś/eś w mailu od nas (mail Twoje Dane do Logowania) już nie działa. Wtedy najprościej jest kliknąć w ZALOGUJ SIĘ ( na https://zday.pl/matematyka/) , a następnie w NIE PAMIĘTASZ HASŁA?. Otrzymasz drogą mailową link do resetowania i ustalenia nowego hasła.

3. Czy Program Matematyka Po Prostu na pewno jest za darmo?

Tak, dostęp do Programu Matematyka Po Prostu jest za darmo przez cały okres użytkowania. Zwróć uwagę, że na etapie rejestracji nie podajesz żadnych danych wymaganych przy płatnościach internetowych.

4. Jak długo można korzystać z Programu Matematyka Po Prostu?

Program obowiązuje przez cały rok szkolny. Jeśli zostanie przedłużony, będzie można korzystać z niego w kolejnych latach.

5. Podczas rejestracji jest mowa o płatnej platformie ZDAY. Czy muszę ją wykupić, aby korzystać z Programu ” Matematyka Po Prostu”?

Nie ma obowiązku zakupu dostępu do platformy edukacyjnej ZDAY, aby korzystać z Programu Matematyka Po Prostu za darmo. Matematyka Po prostu jest darmowym narzędziem wspomagającym naukę matematyki. Platforma edukacyjna ZDAY jest płatnym narzędziem oferującym dostęp do lekcji wideo z 4 przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia i angielski.

Oba narzędzia funkcjonują niezależnie od siebie.

6. Czy jak mam dostęp do Programu Matematyka Po Prostu i chcę teraz kupić dostęp do platformy ZDAY, to musze jeszcze raz zarejestrować się?

Tak, wykupienie dostępu do ZDAY przez użytkownika Programu Matematyka Po Prostu wymaga ponownej rejestracji, która odbywa się na stronie internetowej https://zday.pl/

W związku z tym, że dostęp do ZDAY wiąże się z płatną subskrypcją, to w trakcie rejestracji należy podać dane niezbędne do realizacji płatności.

7. Wykupiłam/em ZDAY, na ZDAY jest również matematyka, czy to jest to samo co w Programie Matematyka Po Prostu.

Tak, na platformie ZDAY znajdują się te same lekcje wideo, które są wykorzystane w Programie Matematyka Po Prostu, więc jeśli masz ZDAY, to nie potrzebujesz Programu Matematyka Po Prostu.

8. Jak mogę zrezygnować z korzystania z Programu Matematyka Po Prostu.

Program Matematyka Po Prostu jest bezpłatny, dlatego nie ma konieczności informowania nas o rezygnacji. Po prostu przestajesz używać programu.

2022 Zday.pl. All Rights Reserved.