W ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym Ogólnopolskim Teście Dysleksji!

Jest to wydarzenie bezpłatne, adresowane do uczniów szkół podstawowych i średnich, od 4 klasy szkoły podstawowej wzwyż. Do rozwiązania testu wystarczy smartfon z dostępem do internetu.

Ideą Ogólnopolskiego Testu Dysleksji jest wykrycie symptomów dysleksji na możliwie wczesnym etapie. Wysoki wynik należy potraktować jako sygnał, że warto udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tylko tam uczeń może zostać przebadany pod okiem specjalistów, którzy postawią diagnozę i (w przypadku stwierdzenia dysleksji) wystawią odpowiednie zaświadczenia. Taki dokument uprawnia m.in. do pisania Egzaminu Ósmoklasisty i matur na specjalnych warunkach, dostosowanych do wymagań ucznia z dysleksją.

Patronat nad Ogólnopolskim Testem Dysleksji objęli

Organizatorem wydarzenia jest

Dlaczego warto wziąć udział w teście?

Zdecydowana większość uczniów w Polsce nie była nigdy diagnozowana pod kątem dysleksji. Wielu nie jest świadomych, że mogą ją posiadać, albo dowiadują się o tym zbyt późno. Tymczasem im wcześniej zostanie postawiona diagnoza, tym wcześniej uczeń może zacząć korzystać z dostosowanych do jego wymagań warunków nauki i egzaminowania. Ogólnopolski Test Dysleksji stwarza okazję do tego, aby uczeń mógł się przekonać, na ile jest prawdopodobne, że posiada dysleksję. Test nie zastąpi wizyty w poradni psychologiczno-pedagogicznej, ale jego wynik będzie stanowił wskazówkę, czy warto się do takiej poradni wybrać. Więcej na temat dysleksji można przeczytać w artykule “Co to jest dysleksja?”.

Ogólnopolski Test Dysleksji spełni także funkcję testu przesiewowego na niespotykaną do tej pory w Polsce skalę! Dostarczy danych, które wykorzystamy do sporządzenia raportu “Dysleksja w Polsce w 2023 r.”. Raport zostanie następnie bezpłatnie udostępniony szkołom, kuratoriom, Ministerstwu Edukacji i Nauki, mediom oraz wszystkim zainteresowanym.

Jak wziąć udział w Ogólnopolskim Teście Dysleksji?

Test będzie można rozwiązać bezpłatnie w dniach 5-10 października 2023 r.
Aby wziąć udział w Ogólnopolskim Teście Dysleksji wypełnij formularz, dzięki temu w dniu 5 października otrzymasz od nas mail z informacjami oraz linkiem do Testu.

Jak rozwiązać Ogólnopolski Test Dysleksji?

Ogólnopolski Test Dysleksji można rozwiązać bezpłatnie w dniach 5-10 października 2023 r.
Aby do niego przystąpić, wystarczy pobrać bezpłatną aplikację ZDAY, dostępną w wersji na Androida i na iOS. Po zainstalowaniu aplikacji wystarczy się zarejestrować, potwierdzić adres e-mail, a następnie kliknąć w Test Dysleksji i rozpocząć rozwiązywanie.

KROK 1.

Wejdź na Google Play lub App Store i pobierz ZDAY.

KROK 2.

Zarejestruj się w aplikacji ZDAY. i potwierdź e-mail

KROK 3.

Wybierz Test Dysleksji i rozpocznij rozwiązywanie

Ogólnopolski Test Dysleksji można również rozwiązać z poziomu przeglądarki, klikając >>> TUTAJ <<<
Regulamin Ogólnopolskiego Testu Dysleksji znajdziesz tutaj.

Test składa się z 42 pytań zamkniętych, dostosowanych do wieku rozwiązującego. Wszystko po to, aby uzyskane wyniki były maksymalnie miarodajne. Są wśród nich pytania ogólne, humanistyczne oraz matematyczne. Na wynik końcowy będą miały wpływ zarówno udzielone odpowiedzi, jak i czas rozwiązywania testu. Zalecamy, żeby odpowiadać szczerze, bez koloryzowania rzeczywistości.
Ogólnopolski Test Dysleksji tworzony był z myślą o uczniach klas 4-8 szkoły podstawowej oraz o uczniach szkół średnich. Uczniowie od 7 klasy szkoły podstawowej wzwyż mogą samodzielnie rozwiązać test dostępny w aplikacji ZDAY. Natomiast za uczniów klas 4-6 test powinni rozwiązać rodzice. Ma to związek z tym, że u dzieci w tym wieku to właśnie rodzicom łatwiej jest dostrzec pewne symptomy, o które pytamy w teście.

Jak interpretować wyniki?

Natychmiast po rozwiązaniu testu użytkownik aplikacji zobaczy swój rezultat. Będzie to wyrażone w procentach prawdopodobieństwo posiadania dysleksji. Wysoki wynik oznacza wysokie prawdopodobieństwo, a niski – niewielkie prawdopodobieństwo. 
UWAGA! Wynik testu nie stanowi diagnozy i nie może zastąpić wizyty w poradni.
Projektując test dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyniki jak najlepiej odzwierciedlały stan faktyczny. Jednocześnie nie można wykluczyć sytuacji, gdy wysoki wynik testu nie będzie miał przełożenia na stwierdzenie dysleksji po wizycie w poradni – i vice versa.
Dysleksja jest na tyle złożonym zjawiskiem, że wyłącznie badanie pod okiem specjalisty w poradni może potwierdzić lub zaprzeczyć jej występowaniu u danej osoby.

Wypełnij formularz i zapisz się na Ogólnopolski Test Dysleksji!

Aby wziąć udział w Ogólnopolskim Teście Dysleksji wypełnij poniższy formularz, dzięki temu w dniu 5 października otrzymasz od nas mail z informacjami oraz linkiem do Testu.

Coś poszło nie tak! Spróbuj jeszcze raz.
Udało się!

Zapisz się na Ogólnopolski Test Dysleksji 2023!

Kształtuj swoją edukacyjną przyszłość z pewnością siebie! Przystąp do Ogólnopolskiego Testu Dysleksji.

The SMS field must contain between 6 and 19 digits and include the country code without using +/0 (e.g. 1xxxxxxxxxx for the United States)
?

FAQ

Czym jest DYSLEKSJA?

Dysleksja jest zaburzeniem objawiającym się m.in. trudnościami w nauce czytania i pisania. Boryka się z nią około 10% populacji. Więcej na temat dysleksji dowiesz się w w artykule “Co to jest dysleksja?”

Czy udział w teście jest bezpłatny?

Tak, udział w teście jest bezpłatny. Nie pobieramy żadnych opłat ani za wypełnienie testu, ani za otrzymanie wyniku.

Zrobiłem test. Co dalej?

Po wykonaniu testu zobaczyłeś wynik wyrażony w procentach oraz kilka zdań komentarza. Jeżeli Twój wynik był wyższy niż 36%, to jest to sygnał, że warto skonsultować się ze specjalistą w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Gdzie znajdziesz taką poradnię? Lista wybranych adresów znajduje się na stronie: https://zday.pl/lista-poradni-psychologiczno-pedagogicznych/

Czy wynik testu może być podstawą do wydania orzeczenia o dysleksji?

Nie, wynik testu pozwala jedynie oszacować prawdopodobieństwo posiadania dysleksji. Potwierdzić to oraz postawić diagnozę mogą jedynie specjaliści w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dlatego wysoki wynik testu należy traktować jako wskazówkę, że warto skonsultować się ze specjalistą.

Czy dysleksja mija z wiekiem?

Nie, dysleksja nie mija z wiekiem, nie da się też z niej “wyleczyć”. Towarzyszy człowiekowi przez całe życie. Ale można nauczyć się z nią świetnie funkcjonować. Dysleksja nie przeszkadza w osiąganiu sukcesów, czego najlepszym dowodem jest długa lista znanych dyslektyków.

Z jakich pomocy dydaktycznych i narzędzi powinien korzystać dyslektyk?

Nauka dyslektyka powinna być przede wszystkim urozmaicona. W przeciwnym wypadku uczeń szybko się znudzi. Osoby z dysleksją często mają rozwinięte inne umiejętności, które mogą okazać się ich mocnymi stronami w procesie nauki. Można budować skojarzenia, wykorzystywać ruch i inne metody opisane w artykule “Jestem dyslektykiem – jak mam się uczyć?” Dobrze sprawdzają się kolorowe karty pracy, a także materiały multimedialne, takie jak nagrania wideo czy interaktywne quizy dostępne w aplikacji ZDAY.