Kurs Z Matematyki Przygotowujący
Do Egzaminu
8-Klasisty

CZYLI CAŁA WIEDZA POTRZEBNA NA EGZAMIN W FORMIE WIDEO

 • Tylko niezbędne informacje !
 • Tylko skuteczne i  efektywne metody !
 • lekcje w formie VOD i możliwość nauki gdzie i kiedy chcesz !

Kurs można kupić w całości lub
tylko wybrany dział, z którego chcesz powtórzyć materiał na egzamin

 • Praktyczna wiedza niezbędna do egzaminu z Matematyki
 • Schematy egzaminacyjne oraz najskuteczniejsze techniki rozwiązywania zadań
 • Poprawna analiza treści zadań oraz skuteczne sposoby ich rozwiązywania
 • Sposoby na dodatkowe punkty nawet wtedy, gdy nie potrafisz rozwiązać zadania

Nie Musisz Mi Wierzyć Na Słowo !

Zobacz Jak Wyglądają Lekcje Wideo W Kursie

Przekształcanie wzorów

Pola figur w zadaniach

Sprawdź wszystkie działy i tematy dostępne w kursie
Maksymalnie intuicyjna nawigacja:
DZIAŁ – TEMAT – ZADANIA w formie lekcji wideo

WSZYSTKIE TEMATY, KTÓRE OBOWIĄZUJĄ NA EGZAMINIE 8-KLASISTY

LICZBY RZECZYWISTE I ICH WŁASNOŚCI

1. Własności liczb
 1. Co to liczba i cyfra?
 2. Rodzaje liczb i ich podział
 3. System rzymski
 4. Oś liczbowa
 5. Zbiory liczb na osi
 6. Wartość bezwzględna
 7. Cechy podzielności liczb
 8. Dzielniki liczb
 9. Podział liczb
 10. Rozkład liczb na czynniki pierwsze
 11. NWD i NWW
2. Działania na liczbach
 1. Zaokrąglanie liczb
 2. Porównywanie liczb
 3. Kolejność wykonywania działań
 4. Dzielenie z resztą
3. Ułamki
 1. Ułamki zwykłe
 2. Ułamki dziesiętne
 3. Liczby odwrotne i przeciwne
 4. Porównywanie ułamków
4. Obliczenia praktyczne
 1. Jednostki i zmiana jednostek
 2. Prędkość, droga, czas
 3. Obliczenia kalendarzowe

PROCENTY

1. Procenty
 1. Procent i zamiana na ułamki
 2. Jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
 3. Obliczanie liczby, gdy dany jest procent
 4. Zmiana wielkości o dany procent (podwyżka/obniżka)
2. Obliczenia procentowe w praktyce
 1. Podwyżka w obniżka ceny
 2. Powiększenie i pomniejszenie o dany procent
 3. Podatek VAT
 4. Stężenie procentowe wodnego roztworu

POTĘGI I PIERWIASTKI

1. Potęgi
 1. Potęga i jej własności
 2. Działania na potęgach
 3. Minus w potędze
 4. Notacja wykładnicza
2. Pierwiastki
 1. Pierwiastek kwadratowy i sześcienny
 2. Działania na pierwiastkach
 3. Wyciąganie liczby przed pierwiastek
 4. Szacowanie wartości pierwiastka

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA

1. Wyrażania algebraiczne
 1. Zapisywanie i nazywanie wyrażeń algebraicznych
 2. Jednomiany
 3. Obliczenie wartości liczbowej wyrażenia algebraicznego
 4. Działania na wyrażeniach algebraicznych
2. Równania
 1. Liczba spełniająca równanie
 2. Rozwiązywanie równań
 3. Przekształcenie wzorów
 4. Stosunek – proporcja
3. Zadania tekstowe
 1. Sposoby rozwiązywania zadań z treścią

FIGURY (PLANIMETRIA)

1. Własności figur płaskich
 1. Kąty
 2. Trójkąty
 3. Czworokąty
 4. Wielokąty foremne
 5. Przystawanie figur
 6. Zadania
2. Twierdzenie Pitagorasa
 1. Twierdzenie Pitagorasa
 2. Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa
3. Pola i obwody figur w zadaniach
 1. Skąd się biorą wzory na pola?
 2. Wzory trójkątów
 3. Wzory czworokątów
 4. Wzory sześciokąta foremnego
 5. Zadania
4. Układ współrzędnych na płaszczyźnie
 1. Co to jest układ współrzędnych
 2. Odcinek w układzie współrzędnych i jego środek
 3. Odległość między punktami

BRYŁY (GEOMETRIA PRZESTRZENNA)

1. Graniastosłupy
 1. Podział graniastosłupów
 2. Siatka graniastosłupów
 3. Pole powierzchni i objętość
 4. Prostopadłościan i sześcian
 5. Jednostki objętości
2. Ostrosłupy
 1. Ostrosłupy – budowa i podział
 2. Siatka ostrosłupa i pole powierzchni
 3. Objętość ostrosłupa

STATYSTYKA I RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

1. Statystyka
 1. Średnia arytmetyczna
 2. Przedstawianie danych za pomocą tabeli, diagramów itp.
2. Rachunek prawdopodobieństwa
 1. Rachunek prawdopodobieństwa – teoria
 2. Rachunek prawdopodobieństwa – zadania

ZADANIA NA DOWODZENIE

1. Co to jest twierdzenie matematyczne i jego dowód

2. Co zrobić, żeby coś udowodnić?

3. Zadania w praktyce

Kurs do Egzaminu Ósmoklasisty
Z Matematyki


 • Nieograniczony dostęp do pełnego kursu z Matematyki na cały rok
 • Nauka niezbędnej teorii
 • Umiejętność rozwiązywania nawet najtrudniejszych zadań
 • Treści zgodne w 100% z wymogami CKE
 • Płatność jednorazowa (szybkie przelewy, BLIK)

Promocja: 347 zł

brutto/jednorazowo

Cena regularna: 647 zł

brutto/jednorazowo


Ten sam prowadzący, co na Webinarach ZDAY. !

Kurs zawiera pełną i uporządkowaną wiedzę na Egzamin Ósmoklasisty

Jak rozwiązywać zadanie bez obliczeń i wyeliminować ryzyko błędu?

To samo zadanie z obliczeniami

Rozumienie treści zadań

Zadanie za 3 pkt w 3 minuty


Sprawdź wszystkie działy i tematy dostępne w kursie.
Maksymalnie intuicyjna nawigacja:
DZIAŁ – TEMAT – ZADANIA w formie lekcji wideo

? Jak Wygląda Kurs Od Środka ?

MATEMATYKA na Egzaminie – 28 tematów które musisz umieć !

1. Liczby rzeczywiste i ich własności
 1. Własności liczb
 2. Działania na liczbach
 3. Ułamki
 4. Obliczenia praktyczne na egzaminie
 5. Zadania egzaminacyjne
2. Procenty
 1. Procenty
 2. Obliczenia procentowe na egzaminie
 3. Zadania egzaminacyjne
3. Potęgi i pierwiastki
 1. Potęgi
 2. Pierwiastki
 3. Zadania egzaminacyjne
4. Wyrażenia algebraiczne
 1. Wyrażenia algebraiczne
 2. Równania
 3. Zadania tekstowe
 4. Zadania egzaminacyjne
5. Figury
 1. Własności figur płaskich – wszystko o figurach
 2. Twierdzenie Pitagorasa
 3. Pola i obwody w zadaniach
 4. Układ współrzędnych
 5. Zadania egzaminacyjne
6. Bryły
 1. Graniastosłupy – własności i wzory
 2. Ostrosłupy – własności i wzory
 3. Zadania egzaminacyjne
7. Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa
 1. Statystyka
 2. Rachunek prawdopodobieństwa
 3. Zadania egzaminacyjne
8. Zadania na dowodzenie
 1. Zadania na dowodzenie czyli o co w tym chodzi
 2. Zadania egzaminacyjne

Kilka słów o prowadzącym


Nazywam się Karol Wilczyński i jestem ekspertem od nauki na ostatnią chwilę! Od 2013 r nieprzerwanie zajmuję się profesjonalnym przygotowywaniem uczniów do Egzaminu Maturalnego i 8 klasisty z Matematyki. Jestem autorem kursów i twórcą autorskich technik przekazywania wiedzy dostosowanych do umiejętności rozumienia i przetwarzania zdobytej wiedzy przez ucznia.
Jestem również twórcą i pomysłodawcą Platformy Edukacyjnej ZDAY. Uczę czegoś więcej niż tylko matematyki, uczę maksymalizacji wyników, kontroli stresu obecnego podczas każdego zaliczenia i pracy pod presją czasu. Od wielu lat pomagam uczniom zarówno w przygotowaniu do egzaminów, jak i w codziennych trudnościach związanych z matematyką. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych i przypadków beznadziejnych. Każdego można nauczyć matematyki jeśli znajdzie się odpowiedni klucz. Na swoim koncie mam osoby zdające zarówno rozszerzenie jak i te, które z matur próbnych otrzymały zaledwie 6%. Wszyscy moi uczniowie zdali egzaminy powyżej swoich oczekiwań. Korzystając z moich kursów zyskasz nie tylko wiedzę, ale i spokój składające się na pełen sukces podczas egzaminu. Pokażę Ci sztuczki i schematy, których nie nauczysz się w szkole, a które w prosty sposób rozwiązują wszystkie matematyczne łamigłówki.