I. LICZBY I DZIAŁANIA

 1. System rzymski
 2. Własności liczb naturalnych
 3. Porównywanie liczb
 4. Działania na liczbach
 5. Działania na potęgach i pierwiastkach
 6. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM

II. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA

 1. Przekształcenia algebraiczne
 2. Równania
 3. Proporcje
 4. Wielkości wprost proporcjonalne
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM

III. FIGURY GEOMETRYCZNE NA PŁASZCZYŹNIE

 1. Trójkąty i czworokąty
 2. Twierdzenie Pitagorasa
 3. Zastosowania twierdzenia Pitagorasa
 4. Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego
 5. Trójkąty o kątach 90◦, 45 ◦, 45 ◦ oraz 90◦, 30 ◦, 60 ◦
 6. Odcinki w układzie współrzędnych
 7. Dowodzenie w geometrii
 8. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM

IV. ZASTOSOWANIA MATEMATYKI

 1. Obliczenia procentowe
 2. Zmiana o dany procent. Lokaty bankowe
 3. VAT i inne podatki
 4. Czytanie diagramów
 5. Podział proporcjonalny
 6. Obliczanie prawdopodobieństw
 7. Odczytywanie wykresów
 8. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM

V. GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY

 1. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa
 2. Odcinki w graniastosłupach
 3. Rodzaje ostrosłupów
 4. Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni
 5. Objętość ostrosłupa
 6. Odcinki w ostrosłupach
 7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM

VI. SYMETRIE

 1. Symetria względem prostej
 2. Oś symetrii figury
 3. Symetralna odcinka
 4. Dwusieczna kąta
 5. Symetria względem punktu
 6. Środek symetrii figury
 7. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM

VII. KOŁA I OKRĘGI

 1. Styczna do okręgu
 2. Wzajemne położenie dwóch okręgów
 3. Liczba π. Długość okręgu
 4. Pole koła
 5. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM

VIII. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

 1. Ile jest możliwości?
 2. Obliczanie prawdopodobieństw (cd.)
 3. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED SPRAWDZIANEM