Rewolucja na rynku platform edukacyjnych

Czas pandemii zdemaskował wiele problemów związanych z edukacją w szkołach i to dosłownie na każdym etapie nauki. Łatwo zauważyć, że kolejne pomysły i reformy nie polepszają sytuacji, a jedynie ją komplikują. Wszystko to uderza nie tylko w nauczycieli, ale przede wszystkim w uczniów, którzy z roku na rok zaskakiwani są kolejnymi pomysłami na podniesienie poziomu edukacji.

Problemy polskiej szkoły

Niestety rzeczywistość pokazuje, że pomimo niezwykle obszernego programu nauczania (a może właśnie z jego powodu) poziom aktualnej wiedzy wśród polskiej młodzieży mocno kuleje. I nie chodzi o złożone zagadnienia, ale o podstawową wiedzę ogólną, którą każdy młody człowiek powinien posiadać. Podobna sytuacja ma miejsce w kontekście nauk ścisłych, a dokładnie wprowadzenia obowiązkowej matematyki na maturze. Działanie, które miało na celu podnieść stopień wiedzy i miejsce w międzynarodowych rankingach, jedynie obnażyło fakt, że system nauczania matematyki od lat jest prowadzony błędnie. Metoda „zróbmy matematykę przedmiotem obowiązkowym na maturze, a poziom wiedzy wzrośnie” niestety nie zadziałała. Jeśli kuleje metoda, kuleć też będzie efekt.
Nie bez powodu wspomniana została akurat matematyka, stanowi ona bowiem przedmiot, z którego większość uczniów albo ma korepetycje, albo poszukuje pomocy na różnych stronach internetowych. Matematyka jest rzeczywiście flagowym przykładem porażki polskiej oświaty, ale nie jest jedynym przedmiotem, z którym uczniowie mają trwałe problemy.

Jak uczy się polska młodzież?

Czas pandemii stał się doskonałym gruntem do powstania wielorakich pomocy dydaktycznych w wirtualnej przestrzeni Internetu. Już od dłuższego czasu można zaobserwować wzrost liczby platform i portali o tematyce edukacyjnej, służących przede wszystkim wsparciu codziennej nauki. Modne stało się prowadzenie zajęć w formie filmów na kanałach YouTube przez nauczycieli oraz korepetytorów i szczerze należy przyznać, że tego typu pomoc jest w dzisiejszych czasach niezastąpiona. Każdy uczeń nie tylko może znaleźć potrzebne treści, ale również wybrać nauczyciela, który w jego opinii najlepiej tłumaczy, najciekawiej opowiada, czyli, mówiąc krótko, robi to, co powinno być zrobione w trakcie lekcji w szkole. Rozwarstwienie rynku i olbrzymi wachlarz ofert edukacyjnych w Internecie są jednak pewnego rodzaju utrudnieniem. Wielu uczniów zaznacza, że szukając pomocy w Internecie, poświęca na to zbyt wiele czasu, a przecież młodzież poszukuje metody na szybką naukę, która pozostawi czas na hobby i odpoczynek. Do tej pory brakowało zunifikowanego narzędzia pozwalającego na dostęp do wielu przedmiotów w jednym miejscu oraz treści edukacyjnych stworzonych 1:1 w zgodzie z podręcznikami szkolnymi posiadającymi akredytację MEN. Oczywiście nie chodzi o treści w formie drukowanej, ale o materiał przygotowany w duchu nowoczesnych technologii wykorzystywanych w multimedialnych prezentacjach i nagraniach video.

Platforma ZDAY

Kwestią czasu było pojawienie się narzędzia spełniającego wszystkie wymogi i oczekiwania uczniów. Wraz ze ZDAY, najnowocześniejszą platformą edukacyjną, możemy śmiało powiedzieć, że nastąpiła rewolucja – znaczący przełom na rynku narzędzi edukacyjnych.


ZDAY działa w oparciu o trzy ważne filary: wykorzystanie nowoczesnej technologii w nagraniach video, ułożenie treści zgodnie z podręcznikami szkolnymi posiadającymi akredytację MEN i, co ważne, skatalogowanie wszystkich materiałów dział po dziale oraz temat po temacie zgodnie z podręcznikiem. Dzięki temu uczniowie w sposób intuicyjny, dosłownie jak na tacy, otrzymują komplet informacji stanowiących podstawę programową.


Dostęp do platformy działa w systemie miesięcznych subskrypcji. Po wykupieniu subskrypcji uczeń ma dostęp do wszystkich materiałów na platformie, czyli np. ósmoklasista może cofnąć się w ramach powtórki do materiału siódmej klasy.
Czy nowe narzędzie przyjmie się pośród młodzieży? Zapewne tak. Dzięki kadrze nauczycieli i korepetytorów zaangażowanej w projekt twórcy doskonale wiedzą, z czym współczesny uczeń ma problem i na jakich zagadnieniach skupić jego uwagę. Efekt? Wydaje się, że może być tylko jeden: poprawa ocen, oswojenie skomplikowanych zagadnień, zmniejszenie stresu, a przede wszystkim uświadomienie, że dobra metodyka nie pozostawia zbyt wiele miejsca na luki i trudności w codziennej nauce.

Platforma edukacyjna ZDAY wystartowała z ofertą dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej w zakresie przedmiotów: język angielski, matematyka, chemia, fizyka. Kolejne przedmioty oraz klasy liceum dołączą już wkrótce.

Tekst: Katarzyna Zielińska

Leave a comment